Brahma Vishnu Vishwapati

Brahma Vishnu Vishwapati
Ja tumi hao priya
Sakal truti khama kare
Apan kare niyo
Tomar bani balbo shudhu
Shunbo tomar katha
Antare mor nitya rabe
Madhur nirabata