Dekhbe Tumi E Dui Chokhe

Dekhbe tumi e dui chokhe
Shunbe e dui kane
Nirabadhi thakbo ami
Tomar joga dhyane
Dui kamana rakhchhi mago
Ja khushi ta diyo
Na hai amai tomar pujar
Sebak kare niyo