Bhikkha Kore Tabu Bhalo

Bhikkha kare tabu bhalo
Ekla jabona
Sabare khudha mita prabhu
Noile khabona
Tomar ashun swarga hate
Eso hethai niye
Pujbo tomai sabai mile
Praner bhakti diye