Amai Jara Bhalobase Kothai Tara Kothai

Amai jara bhalobase
Kothai tara kothai tara
Amar lagi kande jara
Kothai tara kothai tara
Amar sathi chalbe jara
Kothai tara kothai tara
Amai jara bandhbe hese
Kothai tara kothai tara