Nai Nai Nai Ami Ar Nai

Nai nai nai ami ar nai
Shudhu achche ek chhaya
Sahasa sonali alor jhalake
Seo je harai kaya