Tomar Range Rangiye Dao

Tomar range rangiye dao
Ebar amai bhasiye dao
Dibya jyotir srote
Andhar more ache ghire
Bhasi ami nayan nire
Mukta karo sakal
Bandhana hate