Akash Madhur Batas Madhur

Akash madhur batas madhur
Charidike madhu akkhoy
Peyechi madhur sandhan ami
Hayechi je madhumoy
Madhu jara chai ai ai ai
Kari madhu bitaran
Madhur hasiya andhar nashiya
Madhu rupe kari rupayan