Eso Ananda Pranavananda

Eso ananda pranavananda
Eso eso eso aj
Eso animesh eso paramesh
Dhara adharar raj

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000