Srashta Amar Jagater Jyoti

Srashta amar jagater jyoti
Atma bijayi bir
Janani amar bishwa janani
Ei janiyachhi sthir
Ami chinmoy nahi mrinmoy
Mukta jyotir dhara
Jyotir jyotite dubiya rayechhi
Haiya apana hara

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000