19. Esona shikhar nirab nithar

Esona shikhar nirab nithar
Heri aji ami bahir bhitar
Samadhi purir anadi atithi
Janai tomai bhakati pranati
Hiyai phutabo hasi nirjhar
Labhiya tomar kripa akatar