Hiya Pure Sabai Apan Sabai Parichita Jani Jani

Hiya pure sabai apan sabai parichita
Jani jani ei kothati sabai abidita