Bhitar Jibane Bahir Jibane Nahi Chahi Aj

Bhitar jibane bahir jibane nahi chahi aj khamata
Chahi shudhu ami samata kebal param prabhur samata