Jiban Pathe Nitya Nutan kari Ami Srishti Jani

Jiban pathe nitya nutan kari ami srishti
Jani ami taje prabhur param kripa brishthi