85. Sakaler prane nijere karite dan

Sakaler prane nijere karite dan
Ki amiya dhara karitecha tumi pan
Anute renute akashe batase
Tumi acho nirakar
E jiban nadi toma sathe mishe
Kabe habe ekakar