Jetha Tumi Nai Jetha Ami Nai

Jetha tumi nai jetha ami nai
Shudhu ekakar nirakar
Seto parabar jyotir adhar
Gyata gyan geya kotha kichu nai
Shunye shunya mile mishe thake
Keha kare nahi dake