Ma Nirabe Mane Tomai Daki

Ma nirabe mane tomai daki
Staber kathar maya jali
Rakhbona ar tomai daki
Shunbo bale tomai bani
Chup karechi paran khani
Nirab prane tomai daki
Dekhini mar asal swarup amar ankhi
Charidike kebal phanki
Kebal dekhi alo andhar
Makha makhi dhaka daki