Jiban Nadi Kon Pathe Jai Ke Jane

Jiban nadi kon pathe jai ke jane
Kahar pane kahar tane ke jane go ke jane
Kon sagarer kache tahar para nache
Ke jane go ke jane
Keman tahar bhalobasa
Ki tar ache prane asha
Chaleche se kahar sandhane
Ke jane go ke jane