Ami Ki Dekhechi Ki Shunechi

Ami ki dekhechi ki shunechi
Ki karechi ki peyechi
Ki diyechi ki niyechi
Tahar hisab tomar kache thak
Shunechi ki tomari dak
Hayechi ki tomar pujar phul
Bhengheche ki amar jato bhul
Tomar sebar jago ajo hayechi ki
Hriday asane niyata tomai pujechi ki