Amake Amar Jana

Amake amar jana ar shesh habena
O janari sathe sathe tomai chena
Jato kari kripa pan
Tatoi kende uthe pran
Tomar kache barbe dena
Karbo jatoi beche kena
Ebar sabi diye mukti
Shunina ar praner jukti
Ami habo tomar kena tomar sena
Tumi habe chiro apan amar chena