Bhakti Hiyai Pujbo Tomai Bhakti Hiyai

Bhakti hiyai pujbo tomai bhakti hiyai
Benche achi ami mago ei bharashai