Kato Katha Shunechi Ei Kane Tomar

Kato katha shunechhi ei kane
Tomar katha amai nahi tane
Parer katha lage amar bhalo
Bhitar bahir taito amar kalo