Chira Apan Kabe Tomai Dekhbe Ankhi

Chira apan kabe tomai
Dekhbe ankhi
Jiban maran alik swapan
Kothai amar premer sadhan
Praner thakur
Ar katokal dibe phanki