Rajar Dulal Pather Kangal Phire Pathe

Rajar dulal pather kangal
Phire pathe pathe khudhar anna magi
Kena he debata khide khide bale
Kandiye uthile jagi
Jagiya sakale dekhe purabasi
Raja dware dware ghure upabasi
Sakal ange bedanar dage dagi
Ke go narayan naba rupe ele
Sabar bedana bhagi