10. Ektu baso keno eto tara

Ektu baso keno eto tara
Dekhona mor ankhi asru bhara
Ektu baso balbo ekti katha
Jano ki hai kothai nirabata