Ektu Baso Keno Eto Tara Dekhona Mor

Ektu baso keno eto tara
Dekhona mor ankhi ashru bhara
Ektu baso balbo ekti katha
Jano ki hai kothai nirabata