11. Diyecho amai anek kichu

Diyecho amai anek kichu
Tabu je nai tripti
Laho prabhu laho amar
Agyanatar supti