Shakpura Tumi Mor Japaner Kamakura

Shakpura Shakpura Shakpura
Tumi mor Japaner Kamakura
Buddha murti Japaner sugaurab
Buddha bani chatralar susaurabh