Mora Chhilam Tomar Hiyar

Mora chhilam tomar hiyar
Tomar ankhir ashesh gaurab
Tumi chhile moder lagi
Param prabhur kanti saurabh