Juga Juga Dhari Katobyetha Sahi

Juga juga dhari katobyetha sahi
Ei prana nadi khani
Pashan girir bakka chiriya
Shunite tomar bani
Ogo parabar jana naki tumi
Kato akutite o charan chumi
Milaye diyechi apanar chhaya rup
Tabu je rayecha chup