Amal Dhabal Charan Kamal

Amal dhabal charan kamal
Kemane pujibo balo aji balo
Kemane gahibo sumadhur sure
Tomar bijoy gan
Nai bhav bhasha chhanda o tal
Nai parijat marma maral
Ache shudhu hai katha balibar
Sutibra byakulata