Bhoi Nai Kichu Bhoi Nai Ar

Bhoy nai kichu bhoy nai ar
Abhoy peyechi katha balibar
Taito sakal bandhan bhengeche
Paraner nirabata
Balak balika jubak jubati
Shyamal banani harit bratati
Ek sathe mile gahe bidhatar
Chira bijayer gan