Shashwata Ogo Chira Bhashwar

Shashwata ogo chira bhashwar
Pran kananer phul
Barek herile manase tomai
Rahibena kona bhul
Gabhir nishar supti bakke
Hariye phelechi dibya rup
Dekha dao more ogo pran phul
Shanta hridaye rayechi chup