Rajanir Buke Snigdha Prabhat Alo

Rajanir buke snigdha prabhat alo
Manda gahane rayeche gopane bhalo
Maratanu majhe amar atma hase
Kuruper prane aruper rup bhase