Hatashai Bhara E Jiban Mor Kahare Dakibe Aj

Hatashai bhara e jiban mor kahare dakibe aj
Ke parabe dehe asaktihin dhruba karmer saj
Ogo sundaro laho nati mor dao more bishwas
Purnata ar amarata taba mor shudhu abhilash