Bolite Pareki Keha Karechi Barjan Bhul Ami

Bolite pareki keha karechi barjan
Bhul ami bhagaban parini kakhan
Nimeshe amarea kari dosh katobar
Barbar muche taha karuna tomar