Nai Nai Nai Ami Ar Nai

Nai nai nai
Ami ar nai
Shudhu achhe ek chhaya
Sahasa sonali
Alor jhalake
Se o je harai kaya