Basiyacho Bhalo Dharanir Dhuli

Basiyacho bhalo dharanir dhuli ta nahe karinu bishwas
Ke srijila balo dukkha dainya maran jatana upahas