Kothai Jiban Kothai Ore Jiban Bhitar Bahir

Kothai jiban kothai ore jiban
Bhitar bahir maran kebal maran
Bandhan hiyar krandan kabhu thamena
Kripar dhara dyulok hate namena