Dukhi Bhabe Tahar Cheye Dukhi Ke Ar

Dukhi bhabe tahar cheye
Dukhi ke ar ache
Dukher agun tahar pranei nache
Sukhi bhabe ke ar sukhi ache
Sukher jato prayojan sab
Ache tahar kache
Ankhi mude thake jogi
Sukha dukher parapare
Shanti thake kache kache