Tomar Parane Aghat Haniya

Tomar parane aghat haniya
Nitya e pran hase
Tabu je tomar bishal hriday
Mor prane bhalobase
Nandan bane thai dibe more
Nahi habo kabhu sarbahara
Antare mor bhase nirabadhi
Taba karunar snigdha dhara